Kuulemistilaisuus Kokemäen kalatalousalueen vesialueen omistajille ja käyttäjille

Paikka: Huittisten ABC-asema

Aika: 28.9.2021 kello 18.00

 

Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmalla muun muassa edistetään kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä (kalastuslaki 35-36 §).

 

Kokemäen kalatalousalue järjestää kuulemistilaisuuden, jossa on tarkoitus kuulla vesialueen omistajien ja käyttäjien näkemyksiä kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja tavoitetilaksi.

 

Kokemäen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmatyötä ohjaa kalatalousalueen hallituksen asettama työryhmä, johon kuuluu kalatalousalueen puheenjohtaja Tauno Kykylä, varapuheenjohtaja Tero Isokorpi sekä vapaa-ajankalastajien edustaja Matti Ala-Juusela.

 

Kirjoitustyöstä vastaa Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen asiantuntijat iktyonomi (AMK) Anu Niinikorpi ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja, kalastusbiologi (FT) Olli Ylönen.

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnosversio on nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa www.kokemaenkalatalousalue.fi 21.9.2021 alkaen.

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tilaisuuteen

Anu Niinikorpi

anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi

0400 878 718

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä (Kal 36 §)

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;

 

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;

 

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;

 

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

 

5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;

 

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi;

 

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

 

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys;

 

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi

Ladattava aineisto

Copyright Kokemäen kalatalousalue  -  Tietosuojaseloste  -  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet